Министър Найденов не е уволнявал директора на гимназията по селско стопанство във Велики Преслав

Във връзка с информациите за бунт на ученици за уволнена директорка  на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Велики Преслав, Ви уведомяваме, че Министерството на земеделието и храните е финансиращ орган. Длъжността „директор” на държавните училища се заема въз основа на обявен конкурс от министъра на образованието, младежта и науката. Трудовите договори с директорите на държавните училища включително и на г-жа Владимира Николова, директор на ПГСС-гр. Велики Преслав се сключват, изменят и прекратяват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

В тази връзка министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов не е уволнявал директора на ПГСС, В. Преслав.