Министър Найденов върна на община Борован възможността да получи 7.5 млн. лв.

Министър Найденов върна на община Борован възможността да получи 7.5 млн. лв. от вропейските фондове. Това се случи по време на общото събрание на Националното сдружение на общините. Кметът на Борован Петър Цветковски информира министър Найденов, че проект за 7.5 млн. лв., който трябва да осигури на три села качествена питейна вода, е пропаднал заради закъснение на ВИК – Враца. Финансиране на проекта е било отказано заради закъснение от пет дни на ВИК- Враца при представяне на документ за правото на водоползване.

След проверка на министър Найденов, той съобщи, че ще отмени заповедта за отхвърляне на предложението на Борован. С това той даде възможност на общината да получи 7.5 млн. лв. от европейските фондове.