Министър Найденов: БСП не са прочели внимателно отговора ми за промяна в предназначението на земеделски земи

Във връзка с изказването на депутата от КБ Румен Такоров, че 100 % от заменките, които са направени в периода на управление на новото правителство, са удовлетворени, министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов заявява: „БСП не са прочели внимателно отговора ми на парламентарното питане за промяна в предназначението на земеделските земи, придобити от физически и юридически лица, чрез замяна със земеделски земи – частна собственост. Питането на г-н Такоров и отговора не касаят земи и гори от Държавния горски фонд и нарушаване на мораториума върху промяна в предназначението на горски имоти. Става въпрос за земеделски земи от Държавния поземлен фонд, свързани с комасация”.