Министър Младенов прие участниците в Стажантската програма за млади роми към Народното събрание

На 14 април 2010 г. министърът на външните работи Николай Младенов прие участниците в Стажантска програма за млади роми към Народното събрание на Република България. Програмата има за цел да разшири познанията на млади хора от ромски произход за законотворческия процес и процеса на вземане на решения в държавата и да допринесе за положителната промяна на обществените нагласи по отношение на ромското политическо участие.