Министър Маргарита Попова откри конференция за юридическото образование у нас

„Проект за актуализация на Стратегията за съдебната реформа е подготвен в Министерство на правосъдието и скоро ще стане факт в публичното пространство”. Това каза днес министърът на правосъдието Маргарита Попова при откриването в гранд хотел „София” на националната конференция „Реформа на висшето образование по специалност „Право” – предизвикателства и перспективи”. Форумът, който е организиран от фондация „Български институт за правни инициативи”, се провежда под патронажа на министъра на правосъдието.
Министър Маргарита Попова заяви още, че централно място в актуализираната Стратегия за съдебната реформа заема въпросът за реформата във висшето юридическо образование. „Искаме да имаме модерно юридическо образование, което да помага на юристите да започнат с висок старт. Важен е акцентът върху европейското право, достиженията на модерните юридически практики, както и да поставим гражданина в центъра на европейското пространство за свобода и сигурност”, каза министър Попова.
„Приветстваме реформата, започната от правителството и от екипа на г-жа Попова и особено що се отнася до промените в НК и НПК”, заяви на конференцията посланикът на Франция Етиен дьо Понсен. Според него тези промени ще допринесат за реформиране на съдебната система, така че да удовлетворят самите българи, а и препоръките на Европейската комисия.
По време на националната конференция бе представено и изследването на „Алфа рисърч” „Образованието по право. Проблеми и перспективи”. Според него българските работодатели оценяват висшето образование по право у нас с „Добър 4”, а младите юристи  – с „Много добър 4,54”. Данните сочат, че една от силните страни на правното образование у нас е добрата теоретична подготовка, систематичността, дългогодишните традиции и изявените в областта на правната мисъл преподаватели. В същото време обаче според работодателите качеството на правното образование у нас не навсякъде е на ниво. Те посочват като основна слабост в образованието липсата на по-голяма практическа насоченост.