Министър Маргарита Попова откри дискусия за реформата на висшето юридическо образование

Министърът на правосъдието Маргарита Попова откри днес публично обсъждане, посветено на реформата на висшето юридическо образование. Форумът, организиран от фондация „Български институт за правни инициативи”, има за цел да предложи експертна дискусия по приоритетите в сферата на висшето юридическо образование, заложени в Стратегията на Министерството на правосъдието за продължаване на реформата на съдебната система.
В името на качественото правосъдие, предпоставка за което е и качественото юридическо образование, министерството работи в интензивно сътрудничество с неправителствените организации, подчерта министър Попова при откриването на форума. Според нея юридическото образование е изключително важна част от стратегията за съдебна реформа на МП. Вече над 20 години няма измерим реален резултат с очакванията на обществото, че може да разчита и да има доверие в съдебната система, подчерта министърът на правосъдието и отправи призив към цялата професионална общност – нека не спорим с върховенството на закона чрез скандали.
Като положителен резултат от съвместните усилия на министерството и неправителствените организации председателят на „Български институт за правни инициативи” Биляна Гяурова-Вегертседер посочи конкретните мерки, включени в стратегията на МП. Според нея в последните 15 години само се е говорело за реформа на юридическото образование, без видими конкретни резултати.
Сред изведените от МП стратегически приоритети е развитието на кадровия потенциал и повишаване интегритета на магистратите чрез привеждане на университетското обучение по право в съответствие с нуждите на модерното правосъдие. Въвеждане на единни държавни критерии за прием и дипломиране във всички юридически факултети, единен анонимен държавен изпит по право, унифицирани учебни програми по специалността „Право” по отношение на задължителните дисциплини, въвеждане на задължително обучение по юридическа етика, са част от предложенията в Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система, изготвена от Министерството на правосъдието.