Министър Анна-Мария Борисова приветсва участниците в Европейския форум на сестринските и акушерски асоциации

Издигане ролята на специалистите по здравни грижи и подобряване на техния статут и професионалното им развитие е съществен фактор за издигане качеството на българското здравеопазване. Това заяви министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова в приветствието си към участниците в  открития в столицата  Европейски Форум на националните сестрински и акушерски асоциации. В своята презентация тя представи историческия принос на съсловието за осигуряване на необходимите грижи за пациентите. Домакинството на нашата страна на 14-та годишна среща на организацията е израз на признанието за ролята на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи  като активен изразител на интересите на съсловието. Гости на проявата бяха народни представители, БЛС и преподаватели в областта на общественото здраве.

Срещата в рамките на Европейския Форум се провежда съвместно със СЗО и в нея са представени асоциации от 15 държави – Австрия, Великобритания, Дания, Холандия, Гърция, Швеция, Румъния, Германия, Македония, Кипър и др. Темите включват обсъждане на модели на професионална практика и поведение, повишаване на мотивацията на професионалистите по здравни грижи, непрекъснато  повишаване на квалификацията им.  Резултатите от срещата ще залегнат в стратегия  за решаване проблемите на съсловието у нас.

Основната цел на създадения през 1996 г. Европейски Форум на националните сестрински и акушерски асоциации е координиране усилията на държавите за постигане на по-качествени здравни грижи в Европа. В организацията членуват 37 национални сестрински и акушерски асоциации, които представляват над 6 милиона медицински сестри и акушерки от Европейския регион.