Министър Александър Цветков бе домакин на заседание на транспортните министри от ЧИС

Под председателството на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков се проведе заседание на министрите на транспорта на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). Срещата се състоя на 14 и 15 април в гр. София.

В рамките на форума представителите на страните-членки приеха обща декларация. В нея е договорено засилването на сътрудничеството в областта на пътния, водния, железопътния и въздушния транспорт, насърчаване на разработване на съвместни транспортни проекти, включващи публично-частни партньорства и участието на други международни организации и финансови институции.

По инициатива на България в декларацията бе включено и разработването на интегрирана политика в областта на морския транспорт. След края на заседанието министър Александър Цветков подчерта важността на това решение. Целта на общата политика в тази сфера е по-добрата конкурентноспособност на региона и подпомагането и развитието на този бранш, допълни той.

Генералният секретар на ЧИС Леонидас Хризантопулос поздрави българския си домакин за организацията на събитието и подчерта важността на приетата декларация за цялата организация.

В срещата участваха 45 участници от страните-членки Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Турция и Украйна, както и някои от наблюдателите (Австрия, Египет, Франция, Германия, Израел, Италия, САЩ и др.), секторните партньори и международни организации като Асоциация на корабостроителите и кораборемонтчиците от Черноморския регион (BRASS), Асоциация на пристанищата в Черно и Азовско море (BASPA), Дунавска комисия, Международна асоциация на притежателите на кораби в Черно море (BINSA) и др.

* Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) – Organization for Black Sea Economic Cooperation (BSEC), е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Възниква на базата на подетата през 1992 г. от Република Турция инициатива за икономическо сътрудничество между черноморските страни. Идеята, че силно икономическо сътрудничество между страните от Черноморския регион ще допринесе за мира и стабилността в региона, е основополагащата философия при създаването на ЧИС. През 1998 г., с приемането на Хартата  на ЧИС в Ялта, ЧИС официално се трансформира от инициатива в Организация за регионално сътрудничество.