Министърът на отбрана Аню Ангелов поздрави членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по повод 95-та годишнина от създаването на организацията

По повод 95-та годишнина на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, на тържествения концерт днес, 29 март,  бе поднесено приветствие от името на министъра на отбраната Аню Ангелов. В него той припомни превратната история на съюза и заслугата на всички негови членове за изграждането и укрепването на организацията.

В приветствието си министър Ангелов заяви, че Министерството на отбраната ще продължи да подпомага дейността на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и да прави всичко възможно за решаването на социалните проблеми на неговите членове.

На концерта присъстваха президентът и върховен главнокомандващ на Българската армия Георги Първанов и заместник-министърът на отбраната Валентин Радев.