България подкрепи проекта на Цифров дневен ред за Европа

България подкрепи проекта на Цифров дневен ред за Европа по време на днешното заседание на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз (формат телекомуникации) в Брюксел. Позицията на страната ни бе представена от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.

Общоевропейският документ определя насоките за максимално използване на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии и най-вече на интернет за стопанска дейност, работа, забавления, общуване и свободна изява на личността. Проектът на цифров дневен ред отчита различните стартови позиции на държавите, но определя цели като осигуряване на бърз интернет за всички до 2013 година и удвояване към 2020 година на публичните разходи за изследвания и развитие в областта на технологиите.

Заместник–министър Русинов участва и в Конференцията на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз. В свое изказване на форума той подкрепи планираното издаване на Кодекс на Европейския съюз за правата на потребителите „он-лайн”, като акцентира върху ползата от такъв регламент за повишаване доверието на потребителите на цифрови услуги.