Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с военните аташета, акредитирани у нас

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна днес, 26 февруари, с военните аташета, акредитирани в България. Срещата се проведе в Министерството на отбраната и на нея присъстваха заместник-министърът на отбраната Валентин Радев и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов.

Министър Ангелов запозна военните аташета с философията на измененията и допълненията в Закона за отбраната и въоръжените сили, обнародвани днес в “Държавен вестник”. Той постави специален акцент на въвеждането на длъжността “постоянен секретар на отбраната”.

„Амбицията ми е да се изгради един екип- каза министър Ангелов – в който да се съчетават и балансират по най-ефективен начин цивилната и военната експертиза”.

Министър Ангелов представи и приоритетите в дейността на Министерството на отбраната през 2010 г. Той съобщи, че ведомството е ангажирано в разработването на два значими документа – Стратегия за национална сигурност и Национална отбранителна стратегия.

В краткосрочен план предстои преглед на структурите на въоръжените сили, който трябва да приключи до края на август. Резултатите от него ще бъдат отразени в Бяла книга за отбраната и въоръжените сили, която ще очертае визията за развитие в по-дългосрочна рамка, допълни министърът на отбраната. Планът за развитие на въоръжените сили ще стане факт до края на 2010 г. И с него ще се търси баланса между задачи, отговорност и налични ресурси, каза още той.

Министър Ангелов подчерта и един от основните приоритети в работата на министерството – повишаване на  прозрачносттта в работата на ведомството и противодействие на корупцията. Той отговори на редица поставени въпроси.

Министър Ангелов представи на военните аташета усъвършенствани правила и работни процедури за сътрудничество с министерството, както и план за съвместните дейности през 2010 г.

„Имам намерение тези срещи да станат редовни и на тях да бъдат обсъждани въпроси от взаимен интерес”, заяви министър Ангелов.