Министърът на отбраната Аню Ангелов поздрави военнослужещите – артилеристи и ракетчици от Българската армия по повод Празника на ракетни войски и артилерия

Министърът на отбраната Аню Ангелов поздрави личния състав на артилерийските части и подразделения от Българската армия, воините от резерва ракетчици и артилеристи по повод Празника на ракетни войски и артилерия.

„Нашата военна история е изпълнена с примери на герои, служили вярно и достойно на своята Родина. Хора като първия български министър на войната след Освобождението от турско робство генерал Никифоров, Олимпи Панов – първият българин, началник на българската артилерия, Тома Измирлиев и други, които са положили началото на българската артилерия. Тяхното дело е израз на непобедимия български дух, който и днес е пример за българските военнослужещи и без който не може да съществува една армия”, отбелязва в своето приветствие  министър Ангелов.