Министърът на отбраната Аню Ангелов и председателят на БАН академик Никола Съботинов ще подпишат Меморандум за сътрудничество между двете институции

Министърът на отбраната Аню Ангелов и председателят на Българската академия на науките академик Никола Съботинов ще подпишат на 22 февруари (понеделник) Меморандум за сътрудничество между Министерството на отбраната и Българската академия на науките.

Документът регламентира осъществяването на съвместната научноизследователска и опитно-конструкторска дейност, свързана с националната сигурност, отбраната и въоръжените сили. В него се посочват  основните направления на съвместна дейност: научни и научно-приложни изследвания и развитие на нови технологии в интерес на отбраната; изпълнение на съвместни проекти; интегриране в общността за изследвания и технологии на НАТО и ЕС чрез участие в техните научни програми; генериране на нови знания; извършване на експертизи и анализи и др. Задачите в рамките на направленията на съвместна дейност ще се формират съобразно потребностите на Министерството на отбраната и възможностите и научната профилираност на БАН.