Министърът на отбраната Аню Ангелов и представители на синдикатите обсъдиха актуални въпроси в рамките на социалното партньорство

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна днес, 12 март, с президента на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев и с вицепрезидента на КНСБ д-р Иван Кокалов. На срещата присъстваха и лидерите на отрасловите синдикати – председателят на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия” Георги Братованов и председателят на Национален синдикат „Отбрана” Тодор Воденов, техните заместници, както и председателят на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната заместник-министър Валентин Радев и членове на съвета – представители на министерството. Бяха обсъдени предстоящите структурни  промени в Министерството на отбраната, развитието на търговските дружества, стратегията за освобождаване на Министерството на отбраната от имоти с отпаднала необходимост.

По отношение на търговските дружества министър Ангелов обясни, че предстоят срещи с директорите на отделните търговски дружества, за да бъде обсъдено конкретно развитието на всяко едно от тях.  Той увери представителите на синдикатите, че се отчита тясната специализация на работещите в предприятията, но при изготвяне на визия за развитието им трябва да се спазват законовите норми, което отхвърля възможността те да бъдат толерирани при възлагане на обществени поръчки на Министерството на отбраната.

„Намеренията ни по отношение на имотите с отпаднала необходимост са формулирани в Стратегията, която наскоро предоставихме на вниманието на обществеността, и ние смятаме незабавно да пристъпим към нейното изпълнение”, каза министър Ангелов. „Една голяма част от освободените имоти ще бъдат предоставени на общини. Смятаме, че органите на местното самоуправление ще бъдат достатъчен гарант за тяхното добро стопанисване. Друга част от недвижимото имущество ще реализираме на пазара при спазване на публичните процедури и откритост”, допълни той.

В отговор на въпрос на представителите на синдикатите за разликите в заплащането на труда на цивилни и военни, министър Ангелов обясни, че привилегиите на военнослужещите произтичат от особения вид държавна служба, която те изпълняват, докато статутът на цивилните служители  се регламентира от Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Усилията на ръководството на министерството са насочени към ползване на определени права и от двете категории служители, например при ползване на жилища от служебния фонд, общежития, медицински услуги и др.

На срещата министър Ангелов запозна представителите на синдикатите с предстоящите структурни промени в администрацията на Министерството на отбраната. Той ги увери, че необходимите съкращения на цивилните служители ще бъдат извършени при стриктно спазване на трудовото законодателство и двустранните договорености между работодателите и синдикатите. „Държа на консултациите с вас при вземането на адекватни решения по отношение на тези процеси. Благодаря за разбирането, което проявявате по отношение на  ограниченията в бюджета и произтичащата необходимост от радикални мерки”, каза министър Ангелов. Той подчерта, че въпреки затрудненията, ще се запазят доходите на работещите в системата на Министерството на отбраната.

На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с преструктурирането на военното здравеопазване и социалното партньорство. Заместник-министър Радев сподели, че работи много добре с представителите на отрасловите синдикати и ще продължи да разчита на тяхната открита и откровена позиция по важни въпроси.

Президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев благодари за срещата и за открития, конструктивен диалог. Подкрепа за подхода на ръководството на Министерството на отбраната към обсъдените актуални теми изрази и вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов.