Министърът на земеделието ще връчи договори по Програмата за развитие на селските райони

София. Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще връчи официално договорите на бенефициентите по мярка ЛИДЕР, под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Събитието ще се от 11,30 часа в сградата на Министерството на земеделието и храните, в зала Голям Колегиум.
От подадените 45 проектни предложения са одобрени 32, като за 28 от тях основни бенефициенти се явяват съответните общини, в които са разположени местните инициативни групи, а в останалите заявления това са местни неправителствени организации (асоциации и сдружения с нестопанска цел)./Агенция „Фокус“/