Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откри „Стационарна помпена станция”

Ministar Miroslav NaydenovМинистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откри „Стационарна помпена станция” за напояване в гр. Свищов. В нейното изграждане са вложени над 620 000 лв. Обектът е финансиран по Наредба № 2, по която се подпомагат сдруженията за напояване. Близо 80% от стойността е осигурена от държавата, а останалите 20% от сдружение за напояване „Дунав”. Помпената станция има мощности за напояване на 12 000 дка земя. Сдружение „Дунав” е на територия 6000 дка, а ежегодно се поливат около 3000 дка. Според министър Найденов с новоизградената помпена станция ще бъдат намалени загубите по водопреносната мрежа и ще се постигне по-ниска цена за напояване, предлагана от сдруженията.

Той допълни, че без поливно земеделие и напоителни съоръжения българското земеделие няма да е конкурентоспособно. Затова напояването е приоритет на министерството. Особено сега, когато има тенденция на затопляне с промяната на климатичните условия, напояването ще става все по- важно, подчерта министърът. Той каза, че помпената станция в Свищов е първият подобен обект, който се открива от 20 години насам.

С 1 стотинка се намалява цената на водата за напояване в цялата страна като от 23 ст. на куб. м. тя става 22 ст. на куб. м. Това съобщи още министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

По време на посещението си в Свищов, министър Найденов се срещна и със земеделски производители от региона. На срещата той ги увери, че средствата за директни плащания, национални доплащания и подпомагане на глава животно ще започнат да се изплащат веднага след като бъдат преведени средствата от Министерство на финансите в сметката на Държавен фонд „Земеделие”. Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция са в готовност да започнат плащанията.