Министрите Вежди Рашидов и Росен Плевнелиев представиха подписаните договори по оперативна програма “Регионално развитие”

Днес, 23 февруари 2010 г., в сградата на Министерството на културата министърът на културата Вежди Рашидов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев представиха подписаните пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”. Министър Вежди Рашидов подписа договорите от страна на Министерството на културата. От страна на МРРБ договорите са подписани от ръководителя на Управляващия орган на програмата – зам.-министър Лиляна Павлова.

Като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007-2013 г.” Министерството на културата ще получи общо 10 768 597 лева по схема на програмата: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Средствата са за следните културни институти:

1) BG161PO001/1.1-05/2008/001-6: „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство” /НХГ/ – 3 625 196 лева.

2) BG161PO001/1.1-05/2008/001-7: „Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера” – 1 187 493 лева.

3) BG161PO001/1.1-05/2008/001-8: „Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров”- гр. Варна” – 4 278 696 лева.

4) BG161PO001/1.1-05/2008/001-9: „Ремонт, рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – гр. София” – 950 599 лева.

5) BG161PO001/1.1-05/2008/001-10: „Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” -Пловдив” – 726 613 лева.

„Предстои обсъждане дали НХГ ще се ремонтира поетапно, или ще бъде затворена по време на цялостното преустройство”, каза министър Рашидов в отговор на въпрос.
„Делът от ОПРР за подкрепа на културата е 28,7 млн. лв. Досега са договорени 14,5 млн. лв. Срокът е до 31 март тази година. Сигурен съм, че МК ще се справи. Сътрудничеството между двете министерства е много добро”, отбеляза министър Плевнелиев. Той съобщи, че предстои обявяването и на други две програми – за енергийна ефективност – в общинските училища и детски градини – на стойност 40 млн. лв. и в малки проекти с местно значение – с бюджет до 1 млн. лв., на обща стойност 27 млн. лв.
На пресконференцията, в която взеха участие и зам.-министрите на културата Димитър Дерелиев и д-р Тодор Чобанов, бе съобщена и още една новина – остров Св. Св. Кирик и Юлита – с площ 87 дка, става археологически резерват и средище на културен туризъм. Морското училище на острова ще бъде музей. Неговата сграда ще бъде дарена на Министерството на културата /МК/ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ – това ще стане с акт на правителството до десетина дни, уточниха министрите Вежди Рашидов и Росен Плевнелиев.