Министерството на финансите инициира поредица от срещи по повод натрупаните задължения към фирми

По инициатива на Министерството на финансите заместник-министър Владислав Горанов стартира поредица от срещи с колегите си от отделните министерства по повод натрупаните задължения към фирми най-вече от строителния бранш.

На първата среща присъстваха заместник-министри и представители на министерствата на отбраната, на труда и социалната политика и на околната среда и водите.Целта е да се договори схема за погасяване на задълженията. От извършените анализи става ясно, че над 90 на сто от забавените плащания са към фирми от строителния бранш. Обсъдено е да се предприемат мерки за незабавно стартиране на частично разплащане на задълженията като се заплати до 50 на сто от задълженията към всяка отделна фирма. Това ще стане до края на месец март по отношение на Министерството на отбраната и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Все още няма съгласие от страна на МТСП за прилагане на договорената с останалите две министерства схема.

Продължава процесът на договаряне с фирмите изпълнители по договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура”. Досега от страна на Министерството на финансите са сключени споразумения с 22 фирми – холдингови групи и консорциуми, за около 90 млн. лв.

Всички забавени плащания към 31 декември 2009г. се оценяват на около 600 млн.лв. До края на март ще бъде направено всичко възможно, съобразно изпълнението на бюджета, да бъдат погасени до 50 на сто от тях.