Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е раздавало 13-та заплата

13-та заплатаМинистерството на регионалното развитие и благоустройство не е раздавало 13-та заплата, тъй като все още служителите не са получили 11-та и 12-та заплата. Изплатени са допълнителни възнаграждения на работещите в структурата на МРРБ в размер до 1 основна заплата. Това се прави по повод Деня на строителя – 26 октомври и е установена традиция. Разликата тази година обаче е, че допълнителното възнаграждение обхваща служителите от всички дирекции, за разлика от доскорошната практика да се стимулират определени дирекции и служителите в тях като например: дирекция „Административна”, „Обществени поръчки” и др. Голяма част от високо стимулираните до скоро служители се разследват в момента от прокуратурата за длъжностни нарушения. Затова е правилен единствено коментарът, че служителите в МРРБ са учудени, тъй като този път няма привилегировани, а има премии за всички.
Средствата са осигурени от икономии на фонд работна заплата, тъй като служителите в структурата на МРРБ получават едни от най-ниските заплати в бюджетната сфера. Отделно министерството на регионалното развитие и благоустройството е спестило средства след драстично съкращаване на разходите за управленския екип на ведомството, с които са разполагали в предишния мениджърски състав на МРРБ. Средства са спестени и от прекратяването на голям брой фиктивни граждански договори, сключени от предишния министър на регионалното развитие и благоустройството.
С оглед предприемане на своевременни управленски решения и позовавайки се на разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за Сметната палата, министър Росен Плевнелиев е отправил искане до Народното събрание на Р България за повторен одит и заверка от Сметната палата на Годишния финансов отчет на МРРБ за 2008 г. и одит на финансовото управление за периода от 01.01.2008 г. до 30.09.2009 г.
След приключване на проверката бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, ще има възможност да коментира резултатите и финансовото състояние, в което е оставил ръководеното от него министерство.
МРРБ следва строга финансова политика и всички извършени разходи са в рамките на ограничения бюджет на министерството. Последното нещо, за което може да се говори е, че средствата за допълнителните възнаграждения са спестени от предходния министър на регионалното развитие и благоустройството. Напротив: предишният министър е оставил дефицит в размер на 52 млн. лв. и е сключил договори, за които няма осигурено финансиране в размер на  308 797 363,23 лв.
Горното предполага изключително тежкото финансово състояние, в което е поставено МРРБ, с оглед невъзможност за погасяване на големия размер натрупани краткосрочни  задължения към доставчици, по поети задължения без осигурено финансиране.
Всички спекулации на фона на усилията, които в момента се полагат, за да се работи при това тежко наследство, оставено от предишното правителство са неморални и целят единствено създаване на изкуствено напрежение и неверни нагласи в обществото. Резултатите от предстоящия одит на Сметната палата ще потвърдят гореизложените факти.