Министерството на образованието ,младежта и науката подкрепя националната кампания “Бъди грамотен”

Целта на инициативата «Бъди грамотен», започнала през 2009 г. с дискусия за обучението по български език и литература, е да поощри доброто владеене на книжовните норми. Учители, директори на училища и университетски преподаватели очертаха необходимостта от промени в учебниците и в учебните програми и планове, както и увеличаване на часовете по български език.

Кампанията се адмирира от родителите, тъй като стимулира децата за по-сериозни занимания по български език.  В «Бъди грамотен» ще се включат около 400 училища.

Предстои и тестване на грамотността на граждани от различни възрасти. «Бъди грамотен» насочва отново общественото внимание към доброто владеене на родния език.  В рамките на инициативата ще се проведе и първото национално състезание по правилно писане.

Организатор на националната кампания „Бъди грамотен” е Академика БГ.