Милиони липсват от ВИП-а на летището

С 2 244 784 лева е ощетено летище София от неотчетени такси за преминаване на пътници през търговския ВИП. Това е показала проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, която обхваща периода от началото на 2006 до 30 май 2009 г. пише в утрешния си брой вестник „Труд”.

За това време през ВИП терминала са преминали 68 518 пътници, а не са отчетени приходи от такси за 19 129 лица, или 28% от общия поток. Отговорни за вредата са 16 служители. Освен служителите вина носят и началникът на отдел “ВИП” Борис Попов, както и изпълнителният директор на летището Пламен Станчев, който не е упражнил достатъчен контрол, смятат от финансовата инспекция. Проверката е поръчана от Софийската градска прокуратура и докладът по нея вече е връчен на прокурорите. “Труд” също разполага с документа. От него става ясно, че пътниците, които преминават през т. нар. ВИП-Б, заплащат такса от 60 евро. Не се заплаща за държавни делегации, които обаче трябва да минават през ВИП-А, известен като правителствения ВИП. Таксата за ВИП-Б е определена през 2003 г. От нея са освободени само деца до 3-годишна възраст. За периода на проверката обаче в летищната информационна система не са въведени никакви данни за 19 129 лица. Не фигурират задължителните реквизити – трите имена, гражданство, ЕГН за българи, номер на паспорта, адрес, телефон, фирма, БУЛСТАТ, данъчен номер. Според мнението на проверяващите това е белег за преднамерено, невярно и неточно представяне на факти, които представляват “индикатор за измама”. За много от случаите от летището обясняват, че през търговския ВИП са минавали държавни делегации и правителствени гости, за които съответните посрещащи министерства са дали само бройка без задължителните данни на гостите. Според инспекторите обаче това не отменя задължението за плащане и осчетоводяване на таксите. Още повече че за подобни случаи би трябвало да се ползва безплатният правителствен ВИП. Инспекторите са изискали писмени обяснения от Пламен Станчев. На 4 от 6 поставени въпроса той не е отговорил конкретно. Шефът на ВИП отдела Борис Попов пък е отговорил, че е издавал устни разрешения за преминаване на лица, без те да плащат дължимата такса. /БГНЕС