МИЕТ отваря приемна за предложения и сигнали на граждани

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  отваря приемна за предложения и сигнали на граждани и юридически  лица в сградата на ул. „Славянска“ №8. Приемът ще се  осъществява всеки понеделник от 10 до 14 часа, след предварително записване на тел.: 940 7470, 940 7331  или на електронен адрес: e-docs@mee.government.bg.

На въпроси на гражданите ще отговарят експерти от трите ресора – икономика, енергетика и туризъм.

Сигнали за корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси се подават в специално създадените от Инспектората пощенски кутии, намиращи се във всяка от трите сгради на министерството. В приемната няма да бъдат образувани проверки по анонимни сигнали, които не съдържат данни за подателя си, както и такива за нарушения извършени преди повече от пет години.