МИЕТ и БМБА ще работят по план за съвместни действия

biznesМинистърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков утвърди план за съвместни действия между ръководеното от него ведомство и Българската мрежа на бизнес ангелите. Планът обхваща времето до края на 2010 година и предвижда съвместно провеждане на семинари по теми, свързани с алтернативното финансиране на стартиращи предприемачи, срещи с млади предприемачи и информирането им за възможностите за финансова подкрепа от страна на бизнес ангелите, организиране и провеждане на семинари с Асоциацията на бизнес клъстерите в България за запознаване с условията за рисково финансиране на клъстерни структури и други. Сред планираните съвместни дейности е и обменът на информация за предприемачи и фирми с проекти, които се нуждаят от финансово подпомагане.

„Българска мрежа на бизнес ангелите“ ООД е регистрирано през ноември 2007 г., а от юни 2008 г. е пълноправен член и на Европейската мрежа на бизнес ангелите. Основна роля на БМБА е да осъществява връзката между предприемачи и инвеститори и да подпомага финансирането с рисков капитал на проекти и компании в ранен стадий на развитие.

Намирането на рисков капитал и финансирането с дялово участие често е единственият възможен вариант за успешна реализация на стартиращи проекти. Така освен финансови средства, малките и средни предприятия могат да придобият и управленски опит, ноу-хау, маркетингови и мениджърски съвети.

Планът за съвместни действия между МИЕТ и БМБА е разработен, за да подпомогне създаването на условия за развитие на рисковото финансиране в България. Тази дейност е в съответствие с приоритет 3 „Улесняване на достъпа до финансиране“ на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия в България 2007 – 2013 г.

Практиката досега показва, че един от основните проблеми, които стоят пред малките и средните предприятия, е достъпът им до финансиране.