МЗХ подготви дългосрочна стратегия за управление на Държавния поземлен фонд

Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов представи пред парламентарната комисия по земеделие „Стратегия за управление на Държавния поземлен фонд”. Представеният за консултация пред депутатите проект има за цел да бъдат създадени ясни правила за администриране на земите от ДПФ, методики за отдаване, ползване и заплащане, прозрачност при управлението и  ефективен контрол от страна на държавата, за да бъде прекратени злоупотребите и корупционните практики. Стратегията е базирана на анализи и заключения от доклади на Сметната палата за състоянието на земите от фонда и управлението им от 2005 до 2007 година, на проверка на Инспектората и Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” на МЗХ.

Заключенията са, че поради липсата на единна стратегия за управлението на ДПФ от общо 2 877 261 дка. не се обработват или се обработват незаконно 1 324 252 дка (57%). Продължава раздробяването на имотите и средният размер намалява във всички области, без изключение, от 22,7 дка през 2003 година на  17,9 дка през 2008 година.  Трайно изоставените земеделски земи от ДПФ са 29% – почти една трета.

Проверка на Инспектората на МЗХ в края на миналата и началото на тази година е открила непровомерно ползване на земи от ДПФ в област Добрич – 50 000 дка (1/4 от територията на областта). За 2006/7 г. от списъците на земи за отдаване под наем и аренда с писмо от МЗХ неправомерно са изключени 16 000 дка.

За 2007 г. МЗХ разпорежда да бъдат изключени още 15 000 дка от тръжните процедури.

За 2008/9 г. земи в размер на 34 000 дка свободни имоти от ДПФ не са били включени в тръжна сесия. За 2009/10 г. въпреки съгласие на МЗХ ОДЗ “Добрич” не е провела процедурите за отдаване под наем и аренда на 40 000 дка свободни земеделски земи. Одитът на Сметната палата е установил тежки административни и финансови нарушения, сключвани са незаконни споразумения за ползване и отдаване под наем на земи от Държавния поземлен фонд.

Проектът за Стратегия за управление на ДПФ включва дългосрочен план за действие, обхващащ периода 2010/2013 година: подобряване структурата на имотите, насърчаване на дългосрочното ползване на имотите, създаване и поддържане на единна база данни на земите от ДПФ, максимално ограничаване на незаконното ползване на земите, категорично въвеждане на явни търгове, като всички свободни имоти от ДПФ ще бъдат предварително публично обявявани с регламентиране на времето за провеждане на тръжните сесии (така наречения “трансферен прозорец”) .

Проектът за Стратегия е съгласуван и подкрепен от политическия кабинет на МЗХ, и получи и принципното одобрение след проведената дискусия между депутатите от Комисията по земеделие и представителите на министерството.