Методи и форми за акумулиране на държавни приходи

Поради това, че често се смесват понятията източници на приходи и методи и форми за набиране на приходи трябва да се има предвид:

– Източници на приходи може да бъдат националният доход, общият национален продукт и националното богатство.

– Методите за набиране на приходи са инструментът, чрез който паричните ресурси се вземат от източниците и се предоставят на държавния бюджет.

– Формите за събиране на прихода са отделни съставки, елементи на използвания метод за събиране на приходи.

Сключването на заеми и своевременното покриване на бюджетните дефицити е изгодно не само за държавата, но и за предприемачите и банкерите, които обикновено я кредитират и по този начин си осигуряват стабилни доходи и подкрепа във всяко начинание.