Месоядство и вегетариансво

hranaПървата храна на човека е плодната. Останалите храни, месо, риба  – това са резултат от човешки тълкувания и човешки морал.

Бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява, толкова по-велико и по-светло бъдеще си приготвя той. Ето защо, за да се очисти храната от отровите, които идват от земята, от една страна, и от самите животни – от друга, тя трябва да се пречисти. Никакъв физически или химически начин не са в състояние да пречистят храната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна.

Било е време, когато земята е приличала на рай, растителността е била тъй богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората са се хранили само с плодове, но настава една ледена епоха на земята, която се дължала на известни физически причини. Тогава тази плодоспособност на земята се намалила и вследствие на това хората започнали да ядат месо, да изтребват не само животни, но и сами един друг да се изтребват, да се изяждат.

За низшите животни месната храна е била необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.

Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване. Докато се лекуват, хората и народите трябва да се хранят с листа, т.е. с растителна храна. След това ще дойдат до истинската храна – плодоядството, което беше първата храна на човеците в рая. Другояче казано: истинската храна на човека се заключава в светлите мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. Това са плодовете на живота, с които хората трябва да се хранят в бъдеще.

Днес се повдига въпросът: месна или вегетарианска храна да се употребява? За предпочитане е вегетарианската храна. Защо? Едно от научните обяснения, с които се поддържа вегетарианството, е обстоятелството, че съзнанието на животните, които се колят, е доста развито. Те искат да живеят, не се поддават доброволно на клане. Въпреки това върху тях се упражнява насилие. Насилието внася в организма на тия животни различни отрови, които минават в човешкия организъм. Животните предчувствуват, че ще ги колят и започват да се смущават. Това смущение, този страх, тази омраза са причина за отровите, които се образуват в организма им. Един ден химиците ще изследват тези отрови и ще се убедят в истинността на тия твърдения.

Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от неврастения.

Според устройството на човешкия организъм съвременният човек не е в състояние да извади повече енергия от месото, отколкото от другите храни, които минават за слаби. Защо е така? Защото съвременните хора са много лакоми и мислят, че силата на храната се състои в количеството или в качеството, а не в начина на употребата й.

Месото на животните не е толкова хранително, защото в процеса на своето хранене те употребяват за себе си ценните хранителни елементи, а оставят непотребните, тия които именно хората употребяват за храна. Храната, която свинята употребява, отива за поддържане на нейния организъм, а това, което е в повече, тя натрупва като месо и мазнини.

Когато човек яде свинско месо, туря тези клетки на работа, хваща работници на тялото си, но за да туриш една свинска клетка на работа, трябва да туриш трима души слуги да я пазят, да не избяга някъде. Разходът за пазенето струва повече, отколкото работата, която свършва.

Месната храна сега не е хигиенична и не съставя благоприятни условия за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, несъответен за хората. Понеже тези същества са от по-ниска еволюция, те стават причина за слизането на хората към земята. Ето защо, който яде месна храна, с това той си приготвя вече условията за своето разрушение. Има хора, които не могат да ядат даже и някои растителни храни. Например стомахът на много хора не приема боб. Следователно ние трябва да дойдем до онази храна, която подхожда на новия живот. Хората на новата – шестата раса – ще се хранят с растителна и плодова храна. Месото е силна храна, но вредна и изобщо няма да се споменава за в бъдеще. Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората и за неврастенията. Чрез храната ще се пресъздаде организмът. Ако човек не приема плодовете за основна храна, още дълго ще живее с подбудите на животните.

Всички хора, които ядат месо, се стремят към центъра на земята. Това е движението им. Всеки, който се стреми към Слънцето, той е плодоядец или вегетарианец. Тия две посоки определят каква ще бъде храната ви. Не можеш да бъдеш вегетарианец, докато не измениш посоката на движението си към Слънцето.

Опасността от вегетарианството за някои хора се заключава в това, че те имат животински подтици, а искат да живеят по човешки. У такива хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: не ни понася нещо вегетарианството. Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той ще може да асимилира правилно храната, която приема. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте станали далеч един от друг – такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Като ми каже някой, че боледува, първото условие за подобряване на здравето е да промени храната си. „Ами с какво да се храним?” С плодове.

Какво ще придобие човек, като яде месо? Ще стане по-силен. Но като яде растителна храна, ще стане по-чист. Месоядните животни са по-силни, по-жестоки, по-хищни. Ако си вълк, ще ядеш месо. Ако си овца, ще ядеш трева. Желанията на вълка са желания на Черната ложа, а желанията на овцата са желания на Бялата ложа.

Месоядството е престъпване на Божия закон. За да разберем коя храна е по-здравословна, нека направим следния опит: ще подложим един човек на режим – три месеца ще го храним само със свинско месо и по три пъти на ден ще пие по половин литър вино. Друг ще подложим да плодов режим. В продължение на два месеца той ще се храни изключително с плодове и ще пие чиста гореща вода. По време на опита ще наблюдаваме и двамата, да видим какви ще бъдат отношенията им към техните близки и окръжаващи.

Може да ядете месо и сирене, но те не могат да създадат у вас едно чисто тяло, един благороден ум. Който не може да се освободи от месната храна, не може да се освободи и от злото. Кръвта се пречиства чрез храната. Пълен вегетарианец може да бъде онзи, чиито деди и прадеди от четири-пет поколения насам са били вегетарианци.

Прасето е най-нечистото животно, месото му – също. Човек мисли, че с изхвърлянето на червата му всякакви нечистотии се премахват. Най-чиста храна е житото. Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея. Който яде месо, непременно ще пострада.

Чрезмерното избиване на млекопитаещите животни създава аномалия в природата. Повечето от болестите се дължат на това избиване, с което се спира тяхната еволюция, и всички сили, които трябва да образуват тяхното благо, остават неизползувани и с това се образува едно хаотично състояние, което е причина за разните болести. Знаете ли какво става след изтичането на тази животинска кръв безразборно? От изпаренията й се образуват разни серуми и култури за вредоносните бацили, от които дохождат всички злини в органическия свят.

Не може човек да се храни със свинско месо или от коза и да стане велик. Йоан Кръстител се хранел с мед и акриди. Той бил много енергичен, медът смекчавал характера му. Акридите пък му придавали веселост и добро разположение. Плодоядството сте го учили при ангелите, а месоядството сте го учили при падналите духове. Месоядството влезе в света, когато се прекъсна връзката на човешката душа с Бога, с Любовта.

Понеже клетките на свинята са крайно индивидуализирани и когато те влязат в нашия организъм, ние трябва да харчим два пъти повече енергия, за да ги запазим; тия клетки са крайно мързеливи и ние трябва да наемем други работници да вършат тяхната работа – не наемай работници от свиня да ти работят. От картофите, от житото, от морковите, от зелето, от гулията, от крушите, от черешите, от пипера ще наемеш тия прекрасни работници, на които без да платиш, работят отлично.

Ако човек знае какви вредни елементи се съдържат в свинското, заешкото и жабешкото месо, никога не би ги помирисал, камо ли да ги яде. Рибата има особена магнетична сила, от която човешкият организъм се нуждае. Същата магнетична сила се намира и в растенията, дори в по-голямо количество, отколкото в рибите. При изключителни случаи човек може да яде риба. И тъй, хигиената на живота трябва да започне с правилното използуване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Ако възприетата светлина не може да се превърне в жива енергия, ние казваме, че храната не е добре асимилирана, т.е. между храната и дадения организъм няма съответствие. Сегашните хигиенисти и физиолози често препоръчват на човека такива храни, с които не се постига желаната цел. Едни хигиенисти препоръчват на хората месна храна, а други – вегетарианска, но понякога вегетарианската храна от известни масла се разваля толкова много, че е в състояние да разстрои стомаха дори повече от месната. За да се избегнат тези разстройства, човек трябва да се добере до онази храна, от важните въпроси, върху който всеки разумен човек трябва да се замисли. Не е важно какво е писано в книгите по този въпрос, но всеки човек трябва сам да намери своята храна, както това правят животните. Относно избора на храната природата е вложила в човека вътрешен инстинкт или вътрешно чувство за разпознаване. И ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е добра и определена специално за него. Никога не преяждай, не давай на стомаха си това, което иска, не всичко е хубаво и полезно. Само когато си вегетарианец по убеждение, храната правилно се асимилира. Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замени месото? С боб. За да бъде лесносмилаем, трябва да се хвърлят люспите му. Тогава той е отлична храна.

Добре е поне един път в седмицата да се яде боб. Характерът, устойчивостта на човешките убеждения се определят от храната, която човек употребява. Мнозина мислят, че ако употребяват месна и разнообразна храна, ще станат физически силни, здрави, пълни. Преди всичко, пълнотата не показва, че човек е здрав, от друга страна, пълнотата не зависи само от храната. Онази храна е добра, която е в състояние да организира силите на неговия организъм. Всяка клетка трябва да бъде организирана, жива, за да взима съзнателно участие във функциите на човешките органи; не взима ли участие, тя е мъртва, вредна за организма. Според храната, която употребяват, хората се делят на вегетарианци и месоядци. Има вегетарианци от рождение, но има вегетарианци, които употребяват растителна храна от 10 – 20 години насам. Когато говорим за вегетарианци и ги сравняваме с месоядци, имаме предвид първата категория. Главата на вегетарианците в сравнение с тази на месоядците е по-дълга и по-тясна, докато на месоядците е по-широка и по-къса. Изобщо, главата на месоядците е по-широка около ушите. Това показва, че разрушителните способности са силно развити у тях. Храната оказва влияние както върху физическия, така и върху духовния и умствения живот на човека.

Засега най-чиста и хигиенична храна е растителната. Ще дойде ден, когато и растенията в стремежа да пазят живота си ще започнат да отделят от себе си отрови, с които още пакостят на хората. И днес има растения, които отделят веществата, вредни за човешкия организъм. Хората употребяват тия отрови в ограничено количество като лекарства.

Каква полза, че сте вегетарианци, не ядете месо, а не сте изменили вашите мисли и чувства? Не само по форма, но по същество, вие щом не измените храната си, мислите и чувствата си, не може да измените и живота си. Истинският вегетарианец трябва да се храни освен с чиста храна, още и с чисти мисли, чувства и постъпки.

Чрез постенето, глада, човек може да смъкне от тлъстините си, но не и да придобие някаква дарба. Постът усилва волята, но дарби не развива, с него човек разбира, че не се умира от глад. Да яде човек много, това е наследено.

Да се храниш с жито и плодове, значи едно, а да се храниш с всевъзможни меса, значи друго. За храна не бива да причиняваме страдания на никое същество, защото с това спъваме сами себе си.

В бъдеще хората ще се хранят само с плодове, както ангелите.

Растителната храна още не е толкова чиста, за да внесе елементите на безсмъртието. Ще дойде ден, когато хората няма да ядат месо. Ще дойде ден, когато хората няма да се хранят и с растителна храна. Тогава те ще се хранят като ангелите, с чистия нектар на природата.

Мислите ли, че природата одобрява кухнята на сегашните хора? Тя е създала плодовете, зеленчуците като готова храна за хората. Но като не знаят как да ги използуват, те ги варят, пържат, турят им различни подправки. Но вместо полза, тази храна им причинява вреда.

На готварство ще се учите от природата: вижте само плодовете какви са; а вие, като накълцате месото, че като турите в него лук, червен и чер пипер, разни миризми и подправки, то става една каша!

Силата на една храна, която може да ползува нашия стомах, не зависи от това, как тя е сготвена. Да не мислим, че като турим повечко солчица, пипер и масло, храната ще бъде по-здрава – всичко това ще бъде за нашия вкус. За да изпитаме една храна дали е добра, трябва да видим, като постои половин час в стомаха, какво е разположението на последния. Щом има малка тежест, тази храна не съответствува на вашето здраве.

За предпочитане е да се туря по-малко сол в яденето, а който се нуждае от повече сол, той сам си добавя нужното количество. Водата е носителка на живота, не и солта. Искате ли да се ползувате от хранителността на боба, гответе го без подправки. Варете го с чиста вода, една-две глави лук, без дървено масло. Турите ли дървено масло, вие ще го развалите. Бобът съдържа специално масло, което не се съгласява с други масла, нито с чушки. Сейте боб на чисти места, изложени на слънце. Никога не яжте боб, стоял в избите повече от една година. Старите българи са изхвърляли първата вода на боба, като нездравословна, а с втората варят боба. Бих желал българите да се върнат към старите народни обичаи, които са почивали на много важни психологически закони и имат добри резултати. Никога не яж стар или недоварен боб. Той е символ на човешкия егоизъм. Хранителен е, много дава, но и много взима.

Като варите боб, не го солете.

Ако искате яденето ви да стане хубаво, може да опечете малко лука или да го сварите, но не и да го пържите. Лукът е лековит, когато се яде суров, печен или варен. При пърженето на лука, на месото, изобщо на храните – всички летливи масла се изгубват, част от хранителните материали изчезват. Трябва да знаете какви елементи да употребите при готвенето и как да ги съчетавате. Който иска да бъде здрав, да яде непържен лук. Само болният може да яде пържен лук като лекарство. Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича.