Мерки за визови облекчения

Със Заповед на министър Николай Младенов се въвеждат мерки за по-нататъшни облекчения на визовия режим за руски, украински, белоруски и молдовски граждани с цел постигане на незабавен ефект върху туристическия поток.

Визите за организирани туристи от Русия ще се издават в срок до десет календарни дни след постъпване на заявленията и документите, необходими за издаване на виза в консулската служба или в изнесения визов център (при досегашен срок от 10 до 30 дни).

Безплатни визи ще се издават на лица, участващи в международни младежки спортни мероприятия, културни и творчески дейности; на ученици, студенти и придружаващи преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образователна квалификация; на научни работници, пътуващи с цел извършване на научни изследвания; на представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи в семинари, конференции, спортни културни или образователни събития; на участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове и др.

Многократна виза със срок на валидност до 1 година ще се издава на лица, които през предходната година са получили поне една виза, използвали са я по законосъобразен начин, отговарят на изискванията за надеждност и са доказали необходимост от чести или редовно пътувания. В тази категория влизат, например, притежаващите недвижима собственост на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Многократна виза със срок на валидност най-малко 2 години и най-много 5 години се издава на лица, попадащи в горната категория – при условие, че през предходните 2 години са ползвали едногодишна многократна виза по законосъобразен начин и при условие, че основанията за искане на многократна виза не са отпаднали.

Подобни облекчения се въвеждат и за гражданите на Украйна, Беларус и Република Молдова.

Визовите центрове и договорът за външно обслужване на приемането на заявления за визи на територията на Руската федерация с фирмата VFS Services LLC ще се използват като основен механизъм за приемане и обработка на заявленията за визи, връщане на готовите документи и всички останали поддържащи дейности.

Наред с това, с цел подобряване на условията за издаване на визи в консулските ни служби на територията на Руската федерация, за периода до 15 септември 2010 г. ще се предприемат допълнителни мерки. Сред тях е отварянето на възможността за приемане в Консулска служба към Посолството в Москва на документи за виза на граждани, записани чрез система за предварителен запис. Там, без предварителен запис, ще се подават и документи за визи тип „Д”.

Консулската служба при Посолството в Москва през периода от 1 юли до 15 септември т.г. ще приема до 500 заявления за визи от акредитирани туроператори  дневно. Подаването на данните ще става единствено чрез системата „Е-виза” на интернет-страницата на Министерството на външните работи на адрес https://www.bgvisa.eu/ един ден преди предаването на паспортите. В случай на прекъснат достъп до интернет-страницата, данните от визовия формуляр ще се приемат на преносим външен носител.

За организиране на тази дейност ще се изготви график за предварително записване за подаване на заявленията, започвайки от 15 юни 2010 г. – за начална дата на подаване на заявленията 1 юли 2010 г. Записванията ще се регистрират по реда на заявките, направени по електронна поща за всеки конкретен ден.

Консулските служби в горепосочените страни ще получат подкрепления от командировани служители на министерството или от наети местни лица за периода от 1 юли до 15 септември.

Визовите облекчения се прилагат от 18 май, а графикът  за предварително записване за подаване на заявленията започва да изготвя  от 15 юни 2010 г.

С издаването на тази Заповед МВнР ще спомогне за задоволяване на нарасналия интерес на туристи и туроператори към реализиране на български туристически продукти. Отбелязваме, че само на 31.05.2010 г. в Консулска служба – Москва са издадени 4554 визи на руски граждани, което е безпрецедентен брой издадени от службата визи за един ден откакто е въведен визов режим за граждани на РФ.  Общият ръст на издадените визи за периода 01.01.2010 год. – 01.06.2010 г., в сравнение със същия период на миналата година, е 36 %, като се запазва тенденцията ръстът на издадените визи да се увеличава с напредването на туристическия сезон.