Международна конференция на тема „Сътрудничеството в областта на комуникационно-информационните системи в Югоизточна Европа – нов облик” ще се проведе в София

Международна конференция на тема „Сътрудничеството в областта на комуникационно-информационните системи в Югоизточна Европа – нов облик” ще се проведе в периода 23-25 февруари в София. Тя е организирана от Министерството на отбраната и Агенцията на НАТО за консултации, командване и управление (NC3A).

В международния форум ще участват главните информационни мениджъри от страните от региона, страните-участнички в инициативата SEDM (Процес на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа), както и представители на структури на НАТО, на български и чуждестранни институции, работещи в областта на комуникационно-информационните системи.

Конференцията ще бъде открита от заместник-министъра на отбраната Валентин Радев и генералния мениджър на Агенцията на НАТО за консултации, командване и управление Джордж  Доландер. Те ще подпишат меморандум за споразумение за сътрудничество между Министерството на отбраната и агенцията на НАТО (NC3A) в областта на комуникационно-информационните системи (КИС).

Ще бъдат обсъдени новите инициативи на агенцията, възможностите за придобиване, използване и поддръжка на софтуерни продукти на НАТО. Участниците в конференцията ще представят своите програми и приоритети по отношение на КИС, както и възможностите за коопериране на двустранна и многостранна основа.