МВР трябва да си върне доверието на обществото

Тази позиция на ръководството бе изразена на годишния отчет –анализ на ОДМВР – Ловеч

Изпълнението на задачите за влизане в Шенген и стартирането на новите български документи за самоличност са двата основни приоритета за МВР през тази година. Това заяви пред състава на ОДМВР-Ловеч директорът на ГД “Криминална Полиция” старши комисар Ангел Антонов. Днес той и директорът на ГДБОП старши комисар Станимир Флоров бяха на отчет-анализа за дейността на дирекцията през изтеклата 2009 г. МВР трябва да си върне доверието на обществото, а това зависи от работата на всички служители във ведомството, подчерта Станимир Флоров.
Изразена бе категорична позиция, че само екипната работа между отделните оперативни служби в МВР може да доведе до постигането на добри резултати и че стремежът на ръководството е да се мобилизира максимално ресурсът на министерството за още по-ефективна борба с тежката престъпност и наркоразпространението.
В този контекст бе и изразената позиция на ловешкия окръжен прокурор Кирил Петров. Основната функция и на прокуратурата, и на МВР е защита на законовите интереси на българските граждани. Те се интересуват от това колко конкретно са осъдените лица извършили престъпления, а всичко останало за тях е  “скучна статистика”.
Отчетено бе запазване нивото на разкриваемост на криминални престъпления през 2009 г. – 52,47% при 52,30% през 2008 г. За периода има регистрирани 5 убийства, като 4 от тях са разкрити. Подчертано бе, че най-голям дял сред криминалните престъпления заемат тези, против собствеността – 1041, като от тях с леко покачване са грабежите – 33. Детската престъпност бележи трайно намаление – регистрирани са 70 престъпления, извършени от 69 непълнолетни. Сред икономическите престъпления най-голям е делът на документните, следвани от измамите и престъпленията в парично-кредитната система.
На годишния отчет-анализ на ловешката дирекция присъстваха  и областният управител на ловешка област Николай Нанков, председателят на окръжен съд Ловеч съдия Монева, кметовете на общини на територията на областта, както и представители на институции, с които ОДМВР-Ловеч всекидневно си сътрудничи.