МВР обявява конкурс за пилоти и бордни инженери на вертолетив Главна дирекция “Гранична полиция”

Няма възрастово ограничение за кандидатите

МВР обявява конкурс за  8 пилоти, 2 бордни инженери, 2 бордни техници и 6 авиомеханици. Присъединяването на  България към Шенген е свързано с изпълнение на редица препоръки, касаещи осигуряване на надежден контрол и наблюдение на външните граници на ЕС, включително и чрез прилагане на наблюдение от въздуха. В изпълнение на проект по програма PHARE и сключен договор с фирма AGUSTA WESTLAND – Италия, в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР вече е доставен един хеликоптер от лек тип AW 109 Power за изпълнение на задачи по осъществяването на въздушен контрол и наблюдение на държавната граница. През месец ноември 2010г. ще бъдат доставени още три хеликоптера по инструмента Шенген – един хеликоптер среден тип AW 139 и два хеликоптера лек тип AW 109 Power.
За кандидатстване на обявените длъжности няма възрастово ограничение. Освен основните изисквания за работа в МВР, кандидатите за летателните длъжности трябва да притежават валидно медицинско свидетелство за летателна годност, да притежават специалност “летец-пилот на вертолет” и да имат минимум пролетени 300 часа на вертолет, да владеят английски език на ниво не по-ниско от В2, съгласно Общата европейска езикова рамка, което ще се установи чрез изпит в Академия на МВР.
Съгласно сключения договор с фирмата-доставчик на новите хеликоптери пилотите, които ще летят на тях, ще преминат курс на обучение във фирма AGUSTA WESTLAND – Италия. С тази квалификация като служители от Специализирания отряд “Въздушно наблюдение” в ГДГП те ще могат да участват в международни операции на ФРОНТЕКС, в които ще имат възможност да обменят опит и най-добри практики с колегите си от граничните власти на страните-членки на ЕС.
Краен срок за подаване на документи  – 22.06.2010г. в отдел “Човешки ресурси” – Главна дирекция „Гранична полиция” на бул. “Мария Луиза” № 46 в стая 309. Повече информация кандидатите могат да получат на тел. 982 – 33 – 97 и на интернет адрес www.dhr.mvr.bg