МВР и МТИТС при съвместни проверки констатираха 12 135 нарушения за 2009г.

При съвместни проверки на Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в страната за 2009 година са констатирани 12 135 нарушения. Най-често срещаните нарушения са свързани с нередовни документи – 1 592; превишаване на разрешената скорост – 1 537; неизползване на обезопасителни колани – 974 и техническа неизправност – 822. Съставени са 6 750 акта за установяване на административно нарушение, наложени  са 3 814 глоби по фиш и са образувани 26 досъдебни производства.
През изминалата годината в страната са проверени 49 301 моторни-превозни средства. 4 403 с чужда регистрация; 14 849 товарни, 10 260 таксиметрови автомобила, 1 051 – превозващи опасни товари, 7 927 –  извършващи превози за собствена сметка и 6 991 автобуса.
Общият брой на съвместните проверки на МТИТС и МВР за 2009 г. е 1 480. От тях 1 308-по график, 104 – по конкретни сигнали, а 30 – по сигнали за извършващи превози без лиценз или удостоверение за регистрация.