Малък кръг на кръвообръщение

Започва от дясната камера на сърцето с артериалния конус, продължава в белодробния ствол, който се разделя на лява и дясна белодробни артерии. Белодробните артерии навлизат в белите дробове през хилоса им и клонират следвайки разклоненията на белодробното дърво. От хилоса на белите дробове, най-често по двете белодробни вени, които се вливат в лявото предсърдие на сърцето. Между вдлъбнатата страна на дъгата на  аортата и мястото на разклоняване на белодробния ствол се намира боталовата връзка. Тя е остатък от закърнелия след раждането ботилов проток, който през ембрионалното развитие изключва белите дробове.