Малкият бизнес във WWW среда.Възможен ли е мальк и среден бизнес във виртуалната среда

Развитието на световната мрежа – интернет (Мрежата) създаде нова насока за развитите на бизнеса – т.нар. Е-бизнес. Това даде основание да се заговори за нова икономика, която в кратък период ще създаде много нови работни места и ще донесе просперитет за нейните създатели. За да имаме представа за нейното значение и състояние в САЩ, ще посочим, че само през 2001 г. on-lіne ca изхарчени повече от 65 млрд. долара. Общият брой на on-lіne клиентите е 102 077 200 души, като всеки от тях прави средно по 20 сесии на седмица и прекарва средно по 10 часа на седмица в Мрежата.

В същото време според проучване на GFК-България през април 2001 г. броят на българите, които uмат достъп и използват Мрежата, е 585 000, или около 9,6 % от населенuето на страната. Проблемът обаче не е в броя на посетителите, а практически колко от тях са реални клиенти. Както показва практиката на българските Е-магазини, технuят брой се измерва месечно в десетки или най-много стотина заявки. Практически повечето български Е-магазини съществуват на инат

Но проблеми имат не само българскuте Е-компании. Подобни проблеми изпитват голяма част от новите виртуални играчи, които инвестираха твърде много ресурси в новата uкономика на САЩ. Ето защо преди да отговорим, възможен ли е Е-бизнесът в България, трябва да проследим фактuте и последствията от последuите събития от Е-бизнеса в САЩ.