Македония се оплака от намален износ на плодове и зеленчуци за България

Зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров се срещна с държавния секретар на Министерството на земеделието, горите и управлението на водните ресурси на Република Македония Бешир Яшари по време на изложението „Зелена седмица” в Берлин. От македонска страна се оплакаха пред зам.-министър Димитров за силно намаления износ на плодове и зеленчуци за България през последните няколко месеца. Причината е в затягането на контрола при вноса в България от страна на митническите власти и Националната служба за растителна защита (НСРЗ).

Зам.-министър Цветан Димитров обясни, че македонците се оплакват още от връщането на партиди с плодове и зеленчуци заради проблеми с мерките и теглилките. Според него има македонски партиди, които не отговарят на европейските стандарти за мерки и теглилки и те биват връщани. Цветан Димитров и Бешир Яшари са се разбрали до два месеца ръководствата на двете служби за растителна защита да се съберат и да уеднаквят стандартите за мерките и теглилките.

От Македония са поискали помощ по ветеринарномедицинските проблеми и управлението на горите. Освен това се надяват България да окаже помощ за правилното усвояване на средствата от фондовете на ЕС по предприсъединителни програми в земеделието и по програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС. Интересът е предимно към най-често срещаните грешки.