Магия – психични атаки и въздействия

При магията трябва да има някакъв материален носител (муска) на енергия или информация, докато при психичните въздействия обикновено се използва като оръжие психиката на самата жертва. Към този вид спадат натрупвания, които народите познават от стотици, хиляди години. Това са т.нар. урочасвания, лоши очи, клетви, негативни въздействия.
Принципът на прехвърляне на негативни енергии и влияния е следният. Всеки човешки организъм приема космическа енергия през фонтанелата на главата си. На това място се намира и “бай-хуей” – една от основните биологично активни точки на вътрешната циркулираща енергия в организма, която в различни учения е наричана “чи”, “ци”, “цигун”, “прана” и т.н. В хода на десетгодишните си изследвания съм установил, че най-често мъжете приемат положителната енергия с лявата си ръка, а отрицателната енергия отдават с дясната. Същото е и с левия, и с десния крак. При жените е точно обратното – дясната ръка е “положителна”, а лявата – “отрицателна”. Тяхното съотношение е различно, в зависимост от състоянието на енергийния баланс на организма в даден момент, т.е. правилно ли циркулира енергията на меридианите.
Космичната енергия, приета през фонтанелата, се отдава чрез очите, говора и мисълта. От индивида зависи по какъв начин, с каква цел ще я трансформира и къде ще я вложи или насочи.
Урочасването например е вид прехвърляне на доза отрицателна или положителна енергия чрез очите. То може да бъде както съзнателно, така и несъзнателно. Урочасването не се дължи винаги на лоши мисли и завист. То маже да бъде резултат на прекалена любов и гордост.