Люксембург е първи, България – последна

Най-висока е покупателната способност на хората в Люксембург, Ирландия и Холандия, а с най-нисък показател в това отношение продължават да са България и Румъния. Това става ясно от ново проучване на Европейската комисия.

Последното проучване на статистическата служба на Европейската комисия ЕВРОСТАТ показва, че БВП на глава от населението през 2008 г. е варирал в страните-членки от 41% до 276% от средния за Евросъюза. През 2008 г. БВП на глава от населението в Люксембург, изразен в стандарт на покупателна способност, е бил два и половина пъти по-голям, отколкото средния за 27-те, а в Ирландия и Холандия – около една трета над средния.

Германия е осма

Това са всъщност и трите страни-членки с най-висок стандарт в това отношение. Следват Австрия, Дания, Швеция, Финландия, Германия, Великобритания и Белгия с покупателна способност между 15 и 25% над средната за Общността. Франция, Испания и Италия регистрират от 0 до 10% над средния БВП за страните-членки, докато Кипър, Гърция и Словения отчитат между 0 и 10% под средния за ЕС. За Чехия, Малта, Португалия и Словакия данните показват покупателна способност на глава от населението между 20 и 30% под средната, а за Естония, Унгария, Литва, Латвия и Полша между 30 и 50% под средната.

България пак на опашката

Накрая стигаме до България и Румъния, които продължават да бъдат двете страни с най-ниска покупателна способност в Евросъюза или съответно 60 и 50% под средната за Евросъюза. Стандартът за покупателна способност е всъщност изкуствена единица мярка, която включва покупката на един и същ обем стоки и услуги в различните страни-членки. Проучването включва също сравнителни данни както за страните-кандидатки, така и за асоциираните към ЕС страни.

Турция изпреварва България

Според публикуваните данни Хърватия и Турция (страни-кандидатки), както и Черна гора (със статут на асоциирана към ЕС страна) имат показатели на по-висока покупателна способност от тази в България. България, всъщност, която има покупателна способност с 60% под средната, се нарежда по този показател на Стария континент единствено пред Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и Албания (с покупателна способност, която варира от 64% до 74% под средната за ЕС)./Deutsche Welle/