Любослав Людмилов Ангелушев спечели първо място в конкурса за фотография

Любослав Людмилов Ангелушев спечели първото място в конкурса за фотография – национален етап от конкурса на Съвета на Европа „Международен фотографски експеримент за обекти на наследството”. Второ място си поделят двама участника: Ева Кирчева Вълчева и Николай Йорданов Неков.
Журито в състав: Иво Хаджимишев – художник-фотограф; Ели Добрева – гл. експерт в Дирекция „ Културна политика”; Владимир Иванов – гл. експерт в Дирекция „Културна политика”; Даниела Кънева – гл. експерт в Дирекция „Културна политика”, разгледа и оцени постъпилите творби на 27 деца и юноши, кандидати в конкурса.
Победителите в конкурса могат да получат своите парични награди на касата на Министерството на културата /бул. „Ал. Стамболийски“ 17, 2 ет., София/ срещу представяне на лична карта и акт за раждане. Необходимо условие е и да дойдат заедно с пълнолетен придружител.