Любомир Христов е временно назначеният на длъжност директор на ОДМВР-Шумен

Днес министър Цветанов представи новия в.н.директор пред състава на дирекцията

Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов представи пред личния състав на дирекцията новия директор на ОДМВР-Шумен. Главен инспектор Любомир Христов оглавяваше териториалното звено “Борба с организираната престъпност” при областната дирекция. Пред състава министър Цветанов очерта основните приоритети на дирекцията – противодйстве на оранизираната престъпност, корупцията, финансовите злоупотреби и престъпленията с акцизни стоки. Той им благодари за успешно проведените полциейски действия и подчерта, че подобен системен подход дава видими резулатати.

Кратка справка
Главен инспектор Любомир Христов е роден на 04.11.1954 год. в Шумен. Завършил е ВНВАУ  в град Шумен. В системата на МВР започва работа през 1990 г. в група “Оперативно техническа информация”. През периода 1992-1998 година е заемал длъжности в служба “Национална сигурност”. От 1.05.1998 година е назначен за началник регионално звено сектор “БОП”  в РДВР – Шумен. През август 2004 г. е освободен от служба в МВР, а през месец януари 2010 г. е назначен в сектор “БОП”  – Шумен, от март е назначен за началник на сектора. Обучаван е в школа на ФБР в Унгария и академия в САЩ. По време на службата си е награждаван многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност. През 1999 година е награден с оръжие пистолет “ЧЗ” от министъра на вътрешните работи и е повишен предсрочно в звание “подполковник от МВР”. През 2001 година е награден с “Почетен знак на МВР” – ІІІ степен, а през 2003г. с “Почетен знак на МВР” – ІІ степен. Женен с две деца.