Лисича гъба,киселка

Paxillus atrotomentosus а в г у с т—н о е м в р и
Расте по дънерите на боровете, а също и в почвата. Тя е есенна гъба. Среща се из нашите планини.
Шапката е с неправилна форма, с подгънат навътре ръб, отначало изпък­нала, а после вдлъбната. Месото е бледожълто, с особена миризма и с въз-кисел вкус. Пластинките са жълтеникави и слизат ниско по пънчето, което е късо, дебело, покрито с космата тъмнокафява кожица — много характерен белег .
Ядат се изключително младите гъби, защото старите причиняват силно разстройство.
Няма отровен двойник, но е некачествена гъба.