Лечение чрез храна и пост

postiХраненето е метод за лекуване. По-добър ме­тод от него няма, но трябва да се знае каква хра­на да се употребява и кога да се храни човек.
Продълговатите плодове представляват инте­лигентност, а валчестите, кръглите – живот и чув­ства. Плодовете не са нищо друго, освен съвкуп­ност от енергии, които функционират в тия форми.
Картофите придават само едно качество на човека – правят го доволен, да се задоволява с малко. Ябълката придава следните качества на човешкия организъм: прави го мек, благ, снизходителен към хората. Лицето придобива свежест. Ако искаш да бъдеш сладък, благ – яж грозде. Изобщо храната оказва влияние върху характера на човека.
Ако искате да подобрите кръвообращението си, яжте череши. Какво се крие в черешата? В нея се крият дълбоки чувства. В черешата се крие за­конът на свободата.
Какво дават дренките? Ако сте безхарактерен и отпуснат, като ядете дренки, придобивате устой­чивост и издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта.
Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши; ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки; ако му липсват благородни чувства, хра­нете го с череши. Плодовете изобщо развиват благородни чувства. Само че не трябва да се пре­яжда, да се претоварва стомахът.
Някой казва: имам неврастения! Яж грах! Друг казва: страдам от хипохондрия! Яж жито! Казват за някого, че този човек е много сприхав. Дайте му да яде царевица! Еди-кой си не обича да усто­ява на своите задължения. Дайте му да яде ръж! В ръжта има нещо идеално, тя расте нависоко. Тя, като влезе у човека, създава висок идеал.
Който иска да бъде здрав, ще яде непържен лук. Само болният от гръдна болест може да яде пържен лук, като лекарство. Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича.
Когато лукът се нареже на ситно и запържи, той губи своята магнетична сила. Лукът е лековит, когато се яде суров, печен или варен, но не и за-пържен.
Краставицата действа благотворно върху нер­вната система, но да се яде сутрин и на обяд. Яде ли се вечер, тя се отразява зле върху стомаха. Изобщо вечер човек трябва да се храни при за­лез слънце. Не е ли ял по това време, по-добре да не яде. Нека пие една чаша гореща вода или чай и да си легне с празен стомах. Така ще спи леко и приятно.
Когато имате хрема яжте по 3-4 пъти на ден праз.
Когато имате болки в сливиците, взимайте лют чесън. Това е един добър начин за лекуване на сливиците и добра дезинфекция на гърлото. Чесъ­нът действа отлично и за тези, които страдат от безсъние.
Много хора, особено българите, ядат люти чушки. Лютивите чушки помагат против треска, но за здрав човек те не се препоръчват. Също така не се препоръчват и много кисели и сладки храни.
Ако се чувствате нервен, неразположен, изяж­те две круши или две ябълки, малки или големи, законът действа еднакво. Силата не седи в голе­мината, но в числото две като принцип. Числото две е магнетично, смекчава енергиите.
За очите ще ядете леща. За бъбреците – фасул.
За хубав тен на кожата – грах.
Ако изпаднете във физическо неразположе­ние, ще трябва да изпиете сока на 2-3 лимона със захар, а след това да изпиете сока на няколко портокала. Сокът на лимоните и портокалите въз­становява доброто разположение на духа, подоб­рява състоянието на стомаха.
Ако стомахът ви е разстроен, сварете дренки или пък ги яжте пресни. Черешите пък действат разслабително.
Всичко пресилено носи лоши последствия. Че­ли сте за ползата от лимоните и се подлагате на лекуване с лимони. Лечебна е лимонената кисе­лина, но трябва да знаете как да я употребявате. Достатъчно е по един лимон на ден. Изцеди лимо­на, долей чашата с гореща вода и изпий сока. По­вече от един лимон не е нужно.
Не е все едно дали ще употребяваш жито, ца­ревица или овес. Енергиите на житото са коренно различни от енергиите на другите зърнени храни. Който иска да стане идеалист, да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш муску­ли, яж жито. Засега най-силната и здрава храна е житото.
Сладката храна придава мекота на характера, киселата придава активност, енергия. Киселата храна усилва волята на човека.
Който яде боб, ще научи закона на щедростта.
Ябълките влияят добре за тониране на нервна­та система. Орехите влияят добре на мозъка като храна, а житото влияе добре на сърцето.
Иска ли да стане красив, човек трябва да яде грах. Яде ли боб, той ще стане здрав, ще развие твърдост.
За кашлица: ще изстържете черна ряпа и от сока ще изпивате всяка вечер по една кафена ча­ша. Отлично действа и на стомаха. Ще вземете и по една скилидка чесън с малко солчица. Това ще правите всяка вечер, докато кашлицата престане.
Хората съкращават живота си повече от пре­яждане, отколкото от недояждане. Има болести, които се лекуват с глад. Обаче не всякога гладът е на място. Някога гладът се отразява добре и върху здравето, но когато той се явява като вът­решен подтик. Някой съзнателно се подлага на глад, но се плаши и прекратява гладуването. Тога­ва се явява в организма му известна отрова. Знай, че и с малко храна може да се прекарва. Гладът е вътрешен подтик в човека, който го ук­репва и обновява. Ако гладуваш със страх и съм­нение, гладът произвежда обратна реакция.
Постът е за болни, за грешни хора, а не за здрави и праведни. Само болният човек се леку­ва чрез пост. Здравият трябва да яде, без да пре­яжда. Щом преяде, той е нарушил законите на правилното хранене, заради което трябва да пос­ти.
Човек е длъжен да пости поне един ден през месеца, да даде почивка на стомаха си.
Онзи, който пости, на разходка да не излиза. Туй е едно от правилата. Ученик, който дойде на екскурзия, трябва да си носи хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. На екскурзия всички ще бъдат сити.
Остави болния да гладува, за да събудиш в не­го подтик за живот. Така той по-скоро ще оздра­вее, отколкото ако яде.
Постенето е начин за обновление на човешкия организъм. Главната идея в поста е да събуди скритата енергия в клетките и да обнови организ­ма. Но трябва да се работи по-разумно. В поста се върви последователно. Има известни закони, които трябва да се спазват. Ако ти си определиш пост, без да знаеш защо ти е, той не е полезен. И после, трябва да се спазва времето, трябва да се спазват дните, когато ще се пости. Ако започнете вашия пост в понеделник, ще имате един резул­тат, ако го започнете във вторник, ще имате друг резултат, ако е в сряда, четвъртък, петък, събота, неделя – различни резултати. При това, като за­почнете поста от сутринта, от обед или вечерта, пак ще имате различни резултати.
В 24 часа съзнателен пост човек може да об­нови клетките на тялото си.
Гладът лекува. Ако боледуваш от ревматизъм или друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно, че гладуваш. Гладът пре­чиства тялото, порите се отварят и дишането ста­ва все по-дълбоко. Гладът внася повече светлина в ума. Още от старо време хората се лекували чрез глад.
Ще постиш за да възстановиш здравето си, да повишиш вибрациите на своя организъм и живот.
На болни препоръчвам поне 2-3 дни глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи (2-3 лъжички), след няколко часа пак, но с малко хляб. Като се позасили болният, ще му дам една хубава ябълка с кората, добре да я сдъвче, заед­но с нея, за да поеме всичките й сокове, и чак след това щ’е пристъпи към обикновената храна.
В яденето е всичкото ви нещастие. Ако хората знаеха как да гладуват, щяха да благуват.
За да се освободи от киселините в стомаха си, човек трябва да го промие няколко пъти с топла вода; ако това не помага, нека пости 2-3 дни. Пос­тът пречиства стомаха, освобождава го от излиш­ните киселини.
Когато се появи някаква рана в организма, добре е човек да се подложи на абсолютен пост няколко дни.
Добре е от време на време да ядете само су­рово жито. През това време не трябва да се упот­ребява никаква друга храна, нито хляб, освен да дъвчат сурово жито, добре изчистено и измито. Този опит да приложат само онези, които са нер­вни и неразположени и които искат да се лекуват. Ако ви се вижда много един месец, направете опита за една седмица. Ще накиснете от вечерта 100 г чисто жито с вода, ще го разделите на три равни части: ще дъвчете сутрин, обед и вечер; ако ви се пие вода през деня, можете да пиете, колко­то искате. Ако бяхте се поставили на този режим от по-рано, щяхте да имате по-здрави зъби и нер­вната ви система щеше да бъде по-добре регулирана.  Почувствате ли нещо дисхармонично от опита – спрете го.