Лечение с растения

P05-05-08_12.26През май и юни, в хубави слънчеви дни сутрин рано събирайте билки, сушете ги и после ги пос­тавете в стъклени буркани, запушени, да постоят още малко на слънце, една мъничка незначител­на тревица или цветенце при нужда са най-добри­те лекари.
Наберете си мащерка, зелени листа от ягоди, те са лечебни. Наберете си и дребна лайкучка. Не ги туряйте на влажни места.
Достатъчно е да вземеш подбел и ще се подм­ладиш. Но трябва да знаеш през кой ден на годи­ната да го вземеш, дали когато цъфти и, изобщо, по кое време на годината. Според мен най-добре е да го вземете, когато в него се балансират по­ложителните сили. Човек трябва да попадне в то­зи момент, когато подбелът е в състояние на самоудоволствие и е готов да дава, да помага. Така е и с всички останали растения. Тогава човек трябва да излезе рано в зори или при изгрева на Слънцето, когато на небето няма нито един облак. Има ли най-малкия облак, лекарството се разва­ля. Ако съвпаднат тези състояния, тези моменти, тогава ти ще си откъснеш един цвят и ще го затво­риш в едно шишенце. Ако знаете това изкуство, кога да откъснете този цвят, вие ще изпитате го­лям трепет, когато се приближите към подбела, защото той ще ви подмлади и радост ще бликне у вас. На ранина, точно при изгрева на Слънцето ще откъснете цвета и ще го турите в шишенце.
Ако ви боли стомах, сварете си малко равнец. Против кашлица си сварете малко синя тинтява.
Ако на моя приятел му тежи нещо, страда, ще му кажа да си вземе с три пръста малко цвят от пелин, да го сложи в джезве, да го държи пет ми­нути да клокне и всеки ден в продължение на 10 дни да пие по една чашка пелин и положително 75% ще се подобри, без захар да го пие.
При зъбобол – да се сваряват орехови листа, да се жабурят венците с тази вода.
Когато сте неразположени, вземете на върха на един нож пепел от изгорели кленове, изсипете я в чаша гореща вода и като се утаи, изпийте во­дата.
Чрез цветята, растенията, плодовете, дървета­та човек се лекува, свързва се с тяхната магичес­ка сила. Чесън, лук, магданоз, във всяка градина да има по една леха, те са много лековити.
Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да отглежда червени цветя. Черве­ният цвят съдържа магнетична сила, която тонизи­ра нервната система. Ако някой е обезверен, да отглежда сини цветя.
От вашето неразположение можете да се из­лекувате, ако имате една цветна градина с разно­образни цветя, ако имате една овощна градина и една зеленчукова и ги обработвате. Ако сте ане­мични, ще отглеждате череши. Ако вярата ви е слаба, ще обработвате зеле. Това са външни фор­мули за укрепване, за енергия, за спокойствие.
Ароматичните вещества, които се намират в карамфила (цветето), могат да се използват като лечебно средство, но в определена доза. Розата и карамфила ще миришете отдалече.
Ако очите ти са отслабнали от тревоги и грижи, вглеждай се в жълто цвете.