Лечение с мисловна сила – болести на сърцето

Казахме вече, че след ума ни сърцето е най-инте­лигентният орган на тялото, неговият „ум“ е от по­виеш разред. Той с готовност се отзовава на нежни на­реждания, увещания, молби. Когато сърцето тупти не­правилно или пулсът е ускорен, или се чувства болка в него, сложете леко ръка върху сърдечната област и кажете тихо и гальовно: „Ум на сърцето, успокой се, успокой се, работи спокойно, ритмично, устойчиво, не се вълнувай.“ То реагира доста бързо, пулсът се нор­мализира, започва да работи ритмично и спокойно.