Лечение с вода

s6

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста.
Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм – порите, чрез които да про­никва жизнената енергия, която постоянно го об­новява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна меж­ду външния и вътрешния въздух.
Хининът пресича треската, но не я лекува. Вместо да употребявате хинини, пийте три дни го­реща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. Така се лекува и хремата.
Когато кръвоносните съдове в човека губят своята пластичност, своята пъргавина, той забо­лява от атеросклероза. Който иска да запази здравето си, да продължи живота си, той трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел човек трябва да не преяжда и да пие гореща во­да, която помага за разтваряне на утайките, кои­то се образуват при храненето.
Ако имате запечен стомах, вземете рициново масло или пийте гореща вода, за да се освободи­те от затруднението.
Ако сте неразположени, направете една топла баня. Водата действа магнетично върху организ­ма.
Водата е носителка на живот, но не и солта. Малко сол ще ядете.
Когато някой е крайно възбуден и нервен, мо­же да си направи един студен душ. Водата осво­бождава човека от излишните енергии в организ­ма му. За гневния човек температурата на водата трябва да бъде над десет градуса. За да се спра­ви с гнева си, той трябва поне шест студени душа да направи през годината – така ще уравновеси силите на организма си. Гневливият губи част от енергията си, която мъчно се доставя. Разумният човек пази енергията си, не я изразходва безраз­борно, гневливият по-бързо се състарява.
При хрема стопляш малко вода, туряш сол в нея и даваш да се смръкне няколко пъти от соле­ната вода. Трябва да се направят още няколко смъркания вечерта и на другата сутрин. След 2-3 смъркания хремата минава. Солената вода препятства за размножаването на микробите, които причиняват хремата.
Ако дълго време не може да заспите, изтрийте тялото си с кърпа, потопена в топла вода, и си легнете.
От май до половината на юли, всеки ден, кога­то вали дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. След това ще се върнете у до­ма и ще изтриете тялото си с чиста кърпа, ще се преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете 1-2 чаши гореща вода.
Измиването на разни части от тялото произ­вежда психични промени в мозъка. Вие можете не само буквално да си служите с водата за лече­ние, но и мислено да си служите с нея, тя ще про­изведе същия ефект. Искате например да си нап­равите водна баня на гръбначния стълб, ще си представите една чешма на далечно разстояние от вас, ще отидете там, ще си налеете вода в стомничката, ще се върнете, ще снемете дрехите си и ще полеете гърба си.
Ще попиете влагата с мека кърпа.