Лечение на заекване

заекванеОбикновено тези, които заекват, обичат да говорят бързо. Трябва да отвикнат от това. Трябва да правят следното:

1. Онзи, който заеква, да поеме дълбоко въздух и да направи дълбоко дишане, преди да започне да говори.

2. Когато говори, да говори много бавно.

3. Всяка вечер да си мие краката с топла вода, и то съвсем бавно. Съвсем бавно да си движи ръцете по краката, за да се научи на бавни движения.

4. Когато нарежда някои предмети, например предмети на масата, когато си прави леглото или нарежда една стая, или книги, съвсем бавно да нарежда, съвсем бавно да мести предметите, за да кали волята си на бавни движения. И като прави бавни движения, волята ще се кали на бавно говорене.

5. Майката да говори на детето неща, които да бъдат хубави, красиви и при това да ги казва бавно. Изобщо детето да живее в една среда на мекота.

6. Детето да направи дълбока вдишка и при вдишване да изговаря съвсем бавно една дума, например „благост”. Това да повтаря няколко пъти. Друг път да изговаря по същия начин думата „мир”, няколко пъти. По-нататък да изговаря при издишване две думи: „благост и мир”, или думата „радост, светлина”.