Лекуване с мислова сила на стомаха

Ние твърдим, че повечето болести водят началото си от разстройства на дейността на стомаха и храно­смилането. Несмилането и неправилното хранене са в основата на 9/10 от болестите. Логично е лечението да започне с отстраняването на причината, довела до раз­строеното здраве.

Болният трябва да застане прав пред вас или да легне по гръб. Потупвате го леко п нежно по стомаха, като казвате на глас или наум приблизително следно­то: „Ум на стомаха, пробуди се!“ След това поставете дланта на дясната си ръка върху стомаха на болния и продължете: „Ум на стомаха, искам-да се събудиш и да се погрижиш за този орган, както следва. Досега не си постъпвал правилно, занемарил си работата си. Искам да започнеш да функционираш нормално и да направиш стомаха деен и здрав. Искам той да върши работата си активно и ти ще се погрижиш за това. Ти трябва да се погрижиш стомахът да смила храната редовно и нормално да храни цялото тяло. Остави мър­зела и бездействието и стори необходимото този ор­ган да се изпълни с живот и енергия и да се справи добре с работата си!“

Лечението се прави всекидневно от пет до десет минути в продължение на една до четири седмици. Не­обходимото време може да се окаже и по-малко в за­висимост от възприемчивостта на болния, от болестта. Времето за лечение е по-кратко и когато болният съ­гласува поведението си с вашите усилия, когато ра­боти еднопосочно с вас.