Лекари и медицински сестри ще бъдат обучени за борба с детския диабет

От 6 април до 27 май т.г. в 20 града на страната лекари и медицински сестри от детските градини и училищата ще преминат обучения  в областта на борбата с детския диабет.  Това  е част от проекта „Децата с диабет не са различни”, реализиран под патронажа на Министерство на здравеопазването.  Организатор е Националната асоциация на децата с диабет. Целта е да се повишат грижите за децата с диабет в училищата и детските градини и с това да се подпомогне тяхното нормално физическо,  психично и пубертетно развитие от най-ранна възраст.

Обучението по проекта ще се провежда от високо квалифицирани детски ендокринолози и медицински сестри от университетски клиники.      Семействата на деца с диабет също ще бъдат обучавани за необходимите грижи за децата в домашни условия.

Освен познания за същността на детския диабет, лекарите и медицинските сестри ще придобиват практически умения за съвременната инсулинова терапия и контрол. Обучението ще включва измерване на кръвната захар, поставяне на инсулин, работа с инсулинови помпи и инсулинови писалки. Ще бъдат давани разяснения за „хипогликемията”, „хипергликемията” и индикаторите за поставяне на „Глюкагон”.

Обучението на медицинския персонал в училищата и детските градини осигурява постоянно наблюдение и е важен фактор за предпазването от остри усложнения в ранна и по-зряла възраст. Важно място в подготовката ще бъде отделено на разясняване на възможни проблеми в условията на училищата и детските градини. След преминаване на обучението медицинските сестри и лекарите ще получават сертификат и точки, които удостоверяват повишаване на професионалната им квалификация.

В световен мащаб разпространението на диабета се увеличава непрекъснато. Вече се говори за пандемия, засягаща всички възрастови групи.  Характерно за заболяването е, че то засяга и новородените. Данните у нас сочат, че децата с диабет са около 3000.  Докато преди 10 години най-чест беше диабетът в пубертетната възраст, сега тенденцията е към снижаване на възрастта – около 5-6 години.  Отключващите фактори са критичния преход от предучилищна в училищна възраст и   предизвикателства на нова обстановка и ангажименти. Отчита се, че   честотата на заболяването се дължи и на стреса,  разпространението на вирусните инфекции, увеличената репродуктивност на млади хора с диабет с възможност за онаследяване на диабетогенната предиспозиция.   Специалистите по ендокринология отчитат, че детският диабет е много лабилен. Той се влияе от промените в теглото и височината, както и  от хормоналния дисбаланс в пубертетната възраст. Ключови фактори са и непредсказуемата физическа активност и прием на храна, свръхнатоварването в училище, променливия дневен режим.

У нас наблюдението, контрола и грижите за децата с диабет от 0 до 18 г. са  унифицирани и се извършват по единни стандарти. Те се обслужват от педиатри-ендокринолози от регионалните университетски клиники във София, Варна, Пловдив, Плевен и Ст. Загора. За тях са осигурени необходимите инсулинови препарати, инжекционни устройства, глюкомери и достатъчен брой тест ленти /1100 бр. годишно/.  Осемдесет процента от децата са на интензифициран инсулинов режим – от 4 до 6 инжектирания на инсулин дневно и минимум 4 убождания за контрол на кръвната захар.

В България вече се налага модерното лечение с използването на инсулиновите помпи. С тях се дава възможност да се адаптира инсулиновата доза и лечението да се доближи максимално до ендогенната инсулинова секреция като при здрави деца. Така се постига отличен метаболитен контрол и се подобрява качеството на живот.  Отчита се, че комплексното лечение – инсулин, диета, физическа активност дава добри резултати в съчетание с обучението в самоконтрол.  Проектът „Децата с диабет не са различни” е насочен именно към елемента обучение и обхваща  всички обкръжаващи  детето с диабет фактори – семейство, медицински сестри в детски градини и училища, лични лекари.

Повишаването на познанията на хората и превенцията на заболяването е акцент и в инициативите на Международната организация по диабет през периода 2009-2013 г.  Отчита се, че по официални данни от заболяването са засегнати 285 милиона души в цял свят.  Други 344 милиона души са в риск  от диабет Тип 2. По мнението на международните експерти това може да бъде преодоляно с разширяване на информираността за рисковете за диабет и индикатори за него.