Към 6 часа тази сутрин е преодоляна критичната ситуация в района на бургаското езеро “Вая”

Полицаи, пожарникари и служители на “Гражданска защита” са в повишена готовност за действие в условие на наводнение, като през изминалото денонощие са участвали в над 50 отводнителни и помощни операции

Вчера обстановката в района на бургаското езерото „Вая” се усложни поради възникнала опасност от скъсване на защитната дига, разделяща езерото от околовръстния път. След предприетите незабавни действия по доукрепване на дигата с чували с пясък към 3 часа тази сутрин течовете са спрени. Осигурено е дежурство на екип за изпомпване на водата.
Увеличават се изпусканите количества водни маси от язовирите „Тича”, ”Камчия” и ”Цонево”. Това създава опасност от значително повишаване на нивата на водата в долното течение на река Камчия. Намаляват изпусканите обеми вода от язовирите ”Студен кладенец” и ”Ивайловград”. Река Тунджа се оттича бавно, като нивото на водата в района на гр. Елхово е спаднало с 3 см. Обстановката обаче все още остава критична, като нивото на река Тунджа към 4 часа тази сутрин се е понижило с 3 см. и  е 423 см. при критично 290 см.
Полицаи, пожарникари и служители на “Гражданска защита” са в повишена готовност за действие в условие на наводнение, като през изминалото денонощие са участвали в над 50 отводнителни и помощни операции.  Оказана е помощ на местната изпълнителна власт и са организирани екипи за наблюдение на критични участъци в цялата страна.
Изпускат се контролирани количества вода от язовир ”Камчия”, които ще достигнат до язовир ”Цонево”, община Дългопол. От „Напоителни системи” ЕАД предупреждават, че през следващите 24 часа има опасност от преливане на язовир ”Цонево”, при което може да се очаква повишаване нивото на река Камчия.
Нивото на язовир Тича е 15 см. над кота преливник и прелива с над 300 м?/сек. Към момента има тенденция за запазване нивото на язовира без промяна и не се очаква изпускане на големи водни маси, които да предизвикат драстично покачване на нивото на река Камчия. На територията на област Шумен преливат язовирите „Станянци”, „Маломир”, ”Дибич”, ”Янково” и „Кълново”.
Огнеборците и спасителите от “Гражданска защита” продължават да отводняват обекти на територията на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.
Река Русенски Лом е преляла в селата Кошов, Червен, Божичен и Красен. Няма непосредствена опасност за жителите на тези населени места.