Кр. Кънев: Няма законодателни инициативи за справяне с жилищния проблем на ромите

Не пролича добра воля от страна на държавата да се справи с проблема с жилищата на ромите. Няма никакви законодателни инициатива за съобразяване с международното право в тази насока, заяви за БГНЕС председателят на Българският хелзинкски комитет(БХК) Красимир Кънев.

Кънев все участие в организираната от БХК, Комисията за защита от дискриминация и Европейския център за правата но ромите(ЕЦПР) работна среща върху изпълнението на 3 решения на Европейския комитет по социални права и резолюцията на Съвета на Европа относно България. Решенията, които са следствие от жалби на ЕЦПР, засягат проблемите на ромите в областта на жилищното настаняване, здравното осигуряване и достъпа до социална помощ. Тази година се очаква да има няколко решения на Европейския съд за правата на човека, свързани с евикции – отнемане на незаконното жилищно имущество на ромите в страната, подчерта Кънев. Според него трябва да се признае правото на хората да обитават жилищата, на които не са собственици след като са живели в тях за определен период от време, ако други собственици нямат претенции към тези жилища. В случай, че бъдат принудени да напуснат домовете си, държавата трябва да предложи алтернативни жилища на тези хора. Държавата като че ли за сега няма намерение да го прави, коментира още той. От своя страна изпълнителният директор на Европейския център за правата на ромите Робърт Кушен изтъкна задоволството си от факта, че правителството се е ангажирало да направи законодателни промени във връзка с две от жалбите на центъра. Надеждите са до края на тази година да има резултати по отношение на здравното осигуряване и жилищното настаняване не ромите, коментира той. Според него, обаче, има много доказателства, че незаконното изгонване на роми ще продължи в Бургас и София. От държавата не показват признаци, че това ще се прекрати, изтъкна Кушен.
В едно от решенията Европейският комитет заключава, че ситуацията с неадекватното жилищно настаняване на ромските семейства, липсата на адекватни условия, представлява нарушение на ревизираната европейска социална харта. В другите две решения се споменава, че има нарушения на социалната харта и в областта на здравеопазването, където може да се направи изводът, че в тази сфера съществуват систематични практики на дискриминиране на ромите, както и че страната ни не е успяла да обезпечи правото на всеки, който няма достатъчно доходи, да ползва социално подпомагане. На днешната среща обаче стана ясно, че за 2010 година са заделени 15 милиона лева от държавата за подобряване на инфраструктурата в кварталите на някои български градове, където има ромско население. /БГНЕС