Крум

Крум(803г. – 814г.) е един от най-великите български владетели е средновековен български монарх, възкачил се на престола  след  хан  Кардам. По време на неговото управление България засилва позициите си на Балканския полуостров и в Европа, благодарение на множество победи на бойното поле. Кан Крум започва да приобщава славяните към властта, прокарва първите общовалидни закони вПървото българско царство и започва провеждането на административна реформа.

Началото на неговото управление съвпада с това на франкския император Карл Велики. Хан Крум довършва остатъците от някога могъщото варварско военно племенно обединение (805). За тази победа на българите научаваме благодарение на кратко известие в лексикона „Свидас“ от X век. България и Франкската империя стават непосредствени съседи по Средния Дунав.

През 811г. Никифор събира многобройна елитна войска край крепостта Маркели и поема на нов поход срещу България. Голямата армия кара канът да напусне Плиска, оставяйки около 12 000 души да защитават столицата. След завладяването на Плиска всички проходи в стара планина са преградени от Българите и те чакат в засада. Никифор усеща опасността и побързва да се отправи към Константинопол. След Българската победа главата на Никифор стои набодена на копие за известно време. След това, според легендата, е наредено от главата да бъде направена чаша за владетеля, обкована със сребро.