Криминалната престъпност бележи спад във Врачанска област

Това показва анализът на дейността на областната дирекция през миналата година

Анализът на данните от изминалата година показва спад в нивото на криминалната престъпност в област Враца. С над 2% е ръстът на разкритите престъпления. Регистрираните на територията на Врачанска област заявителски материали са 4539 – с 591 по-малко в сравнение с предходната 2008 година. Нивото на криминалната престъпност на база регистрирани престъпления също отбелязва спад с 5.7% – 3396 регистрирани през 2009 г. срещу 3600 за 2008 г. Полицията е разкрила 42.7% от регистрираните криминални престъпления, което представлява ръст на разкриваемостта с над 2%. През 2009 г. има извършено едно двойно умишлено убийство, чийто извършител е установен, но поради продължаващото досъдебно производство, статистически не е отчетено като разкрито. Престъпленията против собствеността бележат спад в нивото си и ръст в разкриваемостта в сравнение с 2008 г. – 31.7% разкриваемост при 2275 регистрирани през 2009 г. спрямо 2360 регистрирани с 29% разкриваемост за предходната.  Постигнато е  активно взаимодействие между полицейските структури, местните органи за управление и обществеността при съвместното решаване на конкретни задачи.
По отношение на противодействието на организираната престъпост, свързана с наркотични вещества, териториалното звено на “БОП” към ОДМВР-Враца продължава работата по воденото срещу Й.Т. и групата му досъдебно производство. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е наложила запор на имущество на стойност около 250 000 лв. Към момента от 15-те души, привлечени като обвиняеми, десетима са сключили извънсъдебни споразумения и имат влезли в сила присъди. Лидерът на организираната престъпна група Й.Т. и трима от основните й членове са във Врачанския затвор. След неутрализирането на групата количествата на пласираните наркотични вещества на територията на област Враца са незначителни в сравнение с предходни години.
”Взаимодействието между прокуратурата и разследващите полицаи е на много добро ниво. Добрата екипна работа доведе до по-голям брой дела, приключили с мнение за съд и отработени в двумесечен срок”, подчерта директорът на ОДМВР-Враца комисар Росен Иванов.